TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tin NAPAS

NAPAS TIẾP TỤC MIỄN GIẢM PHÍ GIAO DỊCH DỊCH VỤ CÔNG VÀ CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG GIÁ TRỊ NHỎ ...

Triển khai các giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với dịch vụ công theo Nghị ...

Tin thị trường

DỊCH BỆNH LEO THANG, NGÂN HÀNG MIỄN GIẢM PHÍ DỊCH VỤ

Ngay khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán để phát triển thanh toán ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam