5/22/2017

NILSON REPORT: CHI TIÊU 20 NGHÌN TỶ USD TRÊN HỆ THỐNG THẺ TOÀN CẦU 2016

Theo Nilson Report mới nhất, khối lượng giao dịch hàng hóa và dịch vụ, loại trừ các khoản ứng tiền mặt trên thẻ tín dụng và rút tiền từ thẻ ghi nợ trên toàn cầu, tăng 5,8% tới 20,6 nghìn tỷ USD trong năm 2016.


nilson-report-chi-tieu-20-nghin-ty-usd-tren-he-thong-the-toan-cau-2016-1.jpg​Dựa trên thống kê về khối lượng giao dịch, thẻ ghi nợ UnionPay được sử dụng thanh toán phổ biến nhất, tiếp đến là thẻ tín dụng Visa, thẻ ghi nợ Visa, thẻ tín dụng UnionPay, thẻ tín dụng cùng thẻ ghi nợ MasterCard, thẻ American Express, thẻ JCB và thẻ Diners Club / Discover.

Các hãng thẻ thanh toán Visa, UnionPay, Mastercard, JCB, Diners Club / Discover và American Express đã tạo ra 257,17 tỷ giao dịch trên thẻ vào năm 2016, tăng 13,3% so với năm 2015. Các giao dịch này bao gồm cả các loại giao dịch bằng thẻ ghi nợ, tín dụng và trả trước thương mại lẫn tiêu dùng cá nhân.

Thẻ Visa đã tạo ra 54,06% trên tổng các giao dịch bằng thẻ trên toàn Thế Giới. Thẻ ghi nợ Visa vẫn chiếm phần lớn trong các giao dịch mua bán này với tỷ lệ 34,82%, còn lại là thẻ tín dụng Visa với 19,23%. Bên cạnh đó, thẻ ghi nợ Mastercard chiếm tỷ lệ 13,3%, vượt qua thẻ tín dụng MasterCard với 12,87%. Tiếp đến thẻ tín dụng UnionPay với 7,59%, cùng thẻ ghi nợ UnionPay chiếm 7,32%. Cuối cùng, American Express chiếm 2,81% thị phần, theo sau là thẻ JCB với 1,15% và thẻ Diners Club / Discover với 0,91%.

UnionPay có tỷ lệ tăng trưởng lớn nhất trong giao dịch mua hàng năm 2016. Các giao dịch mua hàng bằng thẻ tín dụng và ghi nợ UnionPay đã tăng 32%.

Trong tổng giao dịch mua hàng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước chiếm phần lớn với 55,44%, tăng so với 54,64% vào năm 2015. Trong đó, giao dịch thẻ ghi nợ Visa chiếm 64,42%, tăng từ 63,91% năm ngoái. Giao dịch bằng thẻ ghi nợ MasterCard chiếm 50,82% và thẻ ghi nợ UnionPay chiếm 49,08%, đều tăng trưởng.

Số lượng thẻ tín dụng, ghi nợ và trả trước được lưu thông trên toàn cầu đã đạt tới con số 11,15 tỷ vào cuối năm 2016, tăng 9,4% so với năm 2015. Trong tổng số thẻ đang được lưu hành thì 77,37% là thẻ ghi nợ. Số lượng thẻ ghi nợ trong lưu thông tăng thêm 894,8 triệu, bên cạnh thẻ tín dụng cũng tăng thêm 67,1 triệu thẻ.

Thẻ UnionPay có tỷ lệ tăng trưởng số lượng nhiều nhất, tăng 12,6%, thêm 683,0 triệu thẻ. Bên cạnh đó, JCB có tỷ lệ tăng trưởng số lượng thẻ thứ 2 với 10,1%, tương đương tăng thêm 9,4 triệu thẻ. Visa tăng thêm 141,4 triệu thẻ, ứng với 4,8%, Mastercard thêm 136,9 triệu thẻ bằng 8,9%. Còn American Express lại giảm 7,9 triệu thẻ cùng Diners Club / Discover giảm 1,0 triệu thẻ.

- Theo Paymentscardsandmobile -

Nguồn: http://mk.com.vn/tin-bai-noi-bat​​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam