4/10/2017

NGÂN HÀNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ XÁC THỰC MỚI TRONG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 630 về kế hoạch áp dụng các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

​Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước đối với công tác an ninh công nghệ thông tin và dịch vụ, tiện ích thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ; nâng cao chất lượng quản lý rủi ro công nghệ thông tin và tăng cường an ninh bảo mật các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và thanh toán thẻ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Kế hoạch đề ra lộ trình chi tiết đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ xác thực mới trong thanh toán trực tuyến trên internet (Internet Banking, Mobile Banking); triển khai áp dụng các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán thẻ. ​

Nguồn: http://thanhnien.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam